تبریز نشان داد که همواره در خلق حماسه های ملی پیشگام است

تبریز نشان داد که همواره در خلق حماسه های ملی پیشگام است

عبدالله پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی دکتر روحانی در آذربایجان شرقی با تقدیر از حضور پرشور مردم از رئیس جمهور گفت: تبریز نشان داد که همواره در خلق حماسه های ملی پیشگام است....

  • 2:07 بعد از ظهر
  • 1396/02/25