به گزارش ترجمان صبح، سعید صفرزاده رکابزن ملی پوش تیم شهرداری تبریز در مسیر ارومیه به ارس توانست زودتر از سایر رقبا از خط اول کوهستان عبور کند.

بعد از وی ساوا نوویکوف از تیم ملی روسیه و امیر کلاهدوز رکابزن تبریزی تیم پیشگامان کویر یزد به عنوان نفرات دوم و سوم از این خط عبور کردند.
دومین مرحله از سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان هم اکنون در مسیر ارومیه به منطقه آزاد ارس در حال برگزاری است.