به گزارش ترجمان صبح، ایوب بهتاج در جلسه هماهنگی و فنی ستاد برگزاری با سرپرستان تیم های حاضر در سی و سومین دوره تور دوچرخه سواری ایران – آذربایجان، اظهار کرد: از ابراز رضایت سرپرستان و نمایندگان تیم های خارجی شرکت کننده از کیفیت فنی و نحوه برگزاری این دوره از تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان خوشحالیم و این نشان می دهد که تور سی و سوم تا به اینجای کار در سطح مطلوبی برگزار شده است.
وی ادامه داد: تلاش ستاد برگزاری تور دوچرخه سواری ایران آذربایجان این است که دوره بعدی تور را هم بهتر از امسال برگزار کند و همین جا از همه تیم های خارجی حاضر در دوره سی و سوم دعوت می کنیم تا در دوره آینده نیز شرکت کنند.
بهتاج گفت: خوشحال می شویم که این تیم ها که از کیفیت فنی خوبی نیز برخوردارند، دعوت ما برای دوره بعدی را بپذیرند و ما هم تلاش می کنیم تا مشکلات ترانسفر تیم ها را برای دوره بعدی برطرف کنیم.
در این جلسه سرپرستان تیم های حاضر در تور با ابراز رضایت از شرایط برگزاری، کیفیت فنی تور را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.