به گزارش ترجمان صبح، مجید خدابخش پیش از ظهر امروز در همایش ردپای آب و رونمایی از طرح ملی آموزشی «بانوی آب» در مجتمع فرهنگی پتروشیمی تبریز گفت:  نقش بانوان در مدیریت مصرف آب و برق نقش  پررنگی است و نفس این طرح ملی آموزشی «بانوی آب» با ارزش است.

وی ادامه داد: در سال های اخیر الگوی مصرف تغییر کرده و نتیجه آن این شده که ما کمبود آب داریم، مصرف بالا، افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی منجر به کاهش شدید آب شده است.

وی با تاکید به اینکه بیش از ۹۰ درصد آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود،  گفت باید مصرف انرژی را کاهش داد و قبول کرد که با کمبود آب در کل کشور روبه‌رو هستیم که به دلایل متعددی بوده است.

وی اضافه کرد: باید بیشتر مدیریت مصرف آب را در حوزه کشاورزی انجام دهیم و امید است چنین جلساتی با کشاورزان نیز تشکیل شود.