به گزارش ترجمان صبح، جواهریان در همایش ردپای آب و رونمایی از طرح ملی آموزشی «بانوی آب» در تبریز گفت: در بحث مقابله با کم آبی در کشور باید روی مسائل آموزشی در حوزه خانواده کار کنیم،  زنان با محیط زیست مانوس‌تر بوده و در خانواده‌ها امور اقتصادی را دست گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مقابله با کم آبی فقط مربوط به آبی نیست که به صورت بدیهی در دسترس است، گفت: برای تولید محصولات کشاورزی آب بسیار زیادی مصرف می شود که به آب مجازی معروف است، برای تولید یک برگ کاغذ در حدود ۵ لیتر آب مصرف می‌شود، باید بدانیم  برای تولید هر ماده زائدی که به سطل زباله می‌اندازیم هم آب مصرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح «بانوی آب» می‌تواند، کمک‌کننده باشد و با اینکه آموزش زیاد داده می‌شود ولی مسئله مهم تغییر نگاه و انتقال آن است که امیدواریم با این طرح میسر شود.

مشاور وزیر نیرو در امور زنان نیز در این همایش  گفت: هیچ برنامه‌ای در حوزه انرژی بدون حضور و مشارکت زنان پیش نخواهد رفت، چراکه زنان اثرگذار بوده و برنامه‌های راهبردی‌تری دارند.

مولود شیوا ادامه داد: حس آموزش‌دهندگی در زنان یک امر بالقوه است و با آموزش این قشر می توان از این استعداد برای مقابله با کم آبی و آثار ناشی از آن در اجتماع بهره برد،   زنان شبکه ارتباطی قوی دارند، از این‌رو می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.