به گزارش ترجمان صبح، مسعود برزگرجلالی معاون خدمات شهری و اجرایی شهردار تبریز در اولین جلسه هماهنگی و شروع بکار این واحد در حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی گفت:جهان هستی ما از اجزای مختلف تشکیل شده و برای موفقیت و نقش آفرینی مثبت و مؤثر بایستی تمامی اجزا در کنار هم و برای همدیگر باشند.
برزگرجلالی، با اشاره به لزوم هدایت مجموعه مدیریت شهری به سوی اصل ” انسان محوری” ، خاطرنشان کرد:نگاه اول در مجموعه مدیریت خوب شهری براساس ” انسان محوری ” است که در آن انسان و حفظ حیات سالم و نیز ایجاد امکانات زیستی مناسب برای وی از اولویت های برنامه ریزی مدیریتی است.
وی مؤکداٌ لزوم سوق دادن نگاه مدیران شهری به طرف شهر “انسان محور” را یادآور شد و افزود: در شهر ایده آل و ” انسان محور”  حیوانات شهری نیز جزئی از شهر محسوب می شوند که در آن انسانها و حیوانات همگی باهم و با حفظ حقوق همدیگر به زندگی خود ادامه می دهند بدون اینکه مزاحمتی برای همدیگر ایجاد کنند.
معاون خدمات شهری و اجرائی شهردار تبریز، گذر از مرحله توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی را مستلزم ایثار و ازخودگذشتگی دانست و بر مسئولیت پذیری اجتماعی و باهم بودن انسانها در کنار همه اعضای طبیعت اعم از گیاهان و حیوانات موجود در شهر و ایجاد امکانات و بسترهای لازم برای تامین زندگی امن برای آنها تاکید کرد.
برزگرجلالی، همچنین تشکیل واحد مدیریت حیوانات شهری در شهرداری تبریز را اقدامی شایسته در جهت مدیریت ، رسیدگی به وضعیت حیوانات شهری و تامین محیط هایی امن برای زندگی آنان دانست که خواهد توانست در کنار نهادهای دیگر که وظیفه قانونی و ذاتی در این خصوص دارند از جمله محیط زیست و بهداشت، برنامه های فرهنگی، آموزشی و اجرایی مناسبی در زمینه آگاهی بخشی عمومی و ایجاد بسترهای مناسب برای معرفی و شناساندن حقوق حیوانات و نیز بررسی و تعیین راهکارهای دوستی انسانها با انواع حیوانات شهری را تدوین و عملیاتی کند.
برپایه همین گزارش، در ادامه این جلسه، از سوی معاون خدمات شهری  و اجرایی شهردار تبریز، نیما بهرنگی به عنوان مسئول واحد مدیریت حیوانات شهری شهرداری تبریز معرفی شد.
لازم به ذکر است در این جلسه که با حضور سعید نیکوخصلت عضو شورای اسلامی شهر تبریز و جمعی از فعالان تشکلهای مردم نهاد از جمله خانم مجتهدی و خانم عظیم زاده و آقایان علمی و رضایی و انزابی همراه بود از تلاشهای مسعود برزگرجلالی برای پیگیری و تشکیل این واحد در حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز قدردانی به عمل آمد.