دکتر مسعود پزشکیان در حاشیه مراسم تودیع معارفه استاندار جدید آذربایجان شرقی در گفت و گو با ترجمان صبح در خصوص استاندار جدید اظهار کرد: آقای پورمحمدی هم چنان که مشخص است دارای سابقه ریاستی بوده و مقبولیت دارند، مخالف جدی نداشته و در نتیجه می‌تواند وحدت و انسجام را در شهرمان ایجاد کند.
وی با تاکید بر اینکه استاندار جدید به بدنه دانشگاه وصل است، ادامه داد: اگر از نظر اجرایی ارگانها دست در دست هم داده و به استاندار کمک کنند بدنه دانشگاه می‌تواند وارد صحنه شده و از نظر علمی راه‌های صحیح را نشان دهند.

وی افزود: با طی این روند در نتیجه وحدت با علم و ایمان توانایی حل مشکلات بالاتر خواهد رفت، به شرط اینکه بتوانیم از امکانات استفاده کنیم و به همدیگر وصل کنیم اگر به هم وصل شوند موفق‌تر خواهیم بود.
نائب‌رئیس اول مجلس در رابطه با عدم حضور برخی از نمایندگان مجلس در مراسم تودیع معارفه استاندار جدید خاطرنشان کرد: برنامه‌ها ناجور بوده و روزهای وسط هفته اکثر نمایندگان در مجلس‌اند و همچنین می‌توان گفت ناهماهنگی برنامه مراسم تودیع و معارفه استاندار جدید منجربه عدم حضور نمایندگان شده است.
پزشکیان ابراز کرد: گلایه‌ها مهم نبوده، مااگر به خود بنگریم لازم نیست بقیه را بزرگ بینیم، خودمان را واقف کنیم و کارها را با قدرت پیش بریم.