به گزارش ترجمان صبح، کریم صادقزاده تبریزی عضو هیئت رییسه شورای اسلامی و سخنگوی شهر تبریز در مورد اتفاقات صبح روز گذشته در دفتر کارش در شورای اسلامی شهر تبریز گفت: خبرنگاران جزو‌ خواص جامعه هستند و همیشه باید در کانون توجه مسئولان قرار بگیرند.

وی ادامه داد: فیلمی که از اتفاق صبح روز گذشته از دفتر کار اینجانب در فضای مجازی منتشر شده است مربوط به درگیری بین دو ارباب رجوع در شورا بوده و ربطی به دفتر بنده ندارد.

صادقزاده در ادامه با اشاره به بد اخلاقی یکی از افراد حاضر در شورا و پخش فیلمی در این رابطه در فضای مجازی گفت: متاسفانه عده ای افراد مغرض که معلوم نیست به کدام رسانه رسمی منتسب هستند قصد دارند با انتشار این فیلم نسبت به بدنامی بنده اقدام نمایند.

عضو هیئت رییسه شورای اسلامی شهر تبریز ادامه داد: اینکه هر موضوعی را به اعضای شورای شهر ربط می دهند کاری غیر اخلاقی و غیر حرفه ای است و امیدواریم دیگر شاهد چنین بد اخلاقی ها نباشیم و بارها عرض کرده ام که خودم خبرنگار هستم و سالهاست که کار رسانه ای می کنم ولی توصیه ام این است که به جایگاه خبرنگاران و اخلاق حرفه ای رسانه ای احترام قائل شویم.