به گزارش ترجمان صبح، طی حکمی از سوی حبیب مقصودی رییس اداره کل ورزش و جوانان شهرستان تبریز کریم صادقزاده تبریزی بعنوان عضو هیئت رییسه هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان تبریز منصوب شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای کریم صادقزاده تبریزی

احتراما بنا به پیشنهاد هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان تبریز جنابعالی بعنوان عضو هیات رییسه هیات ورزش های پهلوانی و زورخانه ای شهرستان تبریز منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در راستای توسعه و تعمیم این رشته موفق و موید باشید.

گفتنی است کریم صادقزاده تبریزی متولد تبریز و دبیر اجرایی خانه کارگر استان و رییس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تبریز وعضو هیئت ریئسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز می باشد.