به گزارش ترجمان صبح، میررضا مجیدی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم ایران صد سال پیش از انقلاب نهضتی تحت عنوان مشروطیت داشته اند که آذربایجانی ها در راستای پیشبرد اهداف آن  نقش اساسی داشته  و به عبارتی اولین حرکات انقلابی را انجام داده و در این راه شهید شده اند. 

وی دومین حرکت مردم آذربایجان را قیام ۲۹ بهمن دانسته و افزود: قیام ۲۹ بهمن توسط ملت غیور آذربایجان دومین حرکت انقلابی بوده که در صورت نبودش قطعا انقلاب در تهران جا می مانده است. 

مجیدی درخصوص دانشجویان زمان انقلاب اضافه کرد: دانشجویان مسلمان انقلابی حرکات انقلابی را با در دست گرفتن پادگان‌ها و سایر موارد پیش برده و در سال های نخست انقلاب ۲۰ نفر از آنها سپاه و جهاد را برای دفاع از میهن تشکیل دادند. 

وی  دانشگاه تبریز را جزو ۱۳ دانشگاه برتر کشور دانسته و توضیح داد: در حال حاضر دانشگاه اول منطقه و جزو ۱۳ دانشگاه برتر کشور و ۲۰۰ دانشگاه برتر دنیا هستیم.

رئیس دانشگاه تبریز درخصوص مقالات علمی عنوان کرد: جذب دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از اولین های دیگر دانشگاه بوده که در آن هنگام دو یا سه مقاله علمی ارائه می شده ولی اینک شاهد رشد این موضوع در تبریز هستیم به طوریکه نزدیک به ۱۸۰۰ مقاله در سال جاری ارائه داده است. 

وی تقسیم بندی دانشگاه را در سه مرحله بدین شرح توضیح داد: دانشگاهی که نخست وظیفه تربیت دانشجویان را داشته باشد، دوم نسل دانشگاه نیز آموزش در کنار پژوهش را عهده دار بوده، و سوم دانشگاه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی نیز به شمار رود. 

مجیدی با بیان اینکه دانشگاه تبریز از مراکز فعالی بوده که پس از انقلاب تشکیل یافته است، ادامه داد: دانشگاه تبریز دارای ۸۰۰ هیات علمی است، بیش از ۵۰ درصد این اساتید دارای مدرک دانشیاری هستند و می‌توانند طرح‌های کارگشایی را به جامعه ارائه دهند. 

رئیس دانشگاه تبریز در خصوص این مرکز بیان کرد: ۲۱ دانشکده و ۱۰ پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد که قدری دانشگاه را سنگین کرده است، همچنین پیگیر اقداماتی در راستای کاهش این موضوع ها هستیم.

مجیدی با بیان اینکه امروزه دانشگاه به غیر از سه رشته تاپ وضعیت خوبی ندارد، ادامه داد: به جز سه رشته تاپ علوم پزشکی، بقیه رشته ها وضعیت خوبی ندارند، در این راستا دانشگاه مقصر نیست، بلکه مشکل در صنایع و مدیران تصمیم گیرنده برای سنجش نیروها است. 

وی در خصوص راه اندازی رشته علوم ارتباطات در دانشگاه تبریز خبر داد و افزود: با رایزنی های صورت گرفته در تلاشیم رشته علوم ارتباطات را در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز تاسیس کنیم. 

رئیس دانشگاه تبریز درخصوص پذیرش دانشجویان رشته زبان ادبیات ترکی ابراز کرد: این رشته ۳ سال پیش در دانشگاه تبریز راه اندازی شده که همچنان پذیرش دانشجو در این رشته را خواهیم دید. 

وی در رابطه با تعداد دانشجویان دانشگاه تبریز اظهار کرد: در سال ۵۶ تعداد دانشجویان دانشگاه تبریز برابر ۷ هزار و ۹۰۷ نفر بود اما هم‌اکنون بیش از ۲۳ هزار دانشجو در حال تحصیل اند که بیش از ۴۰ درصد این دانشجویان در مقطع ارشد و دکتری هستند. 

مجیدی از افتتاح چندین طرح توسط دانشگاه تبریز در استان خبر داده و افزود: با حضور معاون فناوری رئیس جمهور طرح هایی چون دانشکده دامپزشکی، مرکز رشد، واحدهایی در میانه و اهر افتتاح خواهد شد.