به گزارش ترجمان صبح، مهدی نعلبندی، در کانال تلگرامی خود از قول عاکف نقی، رهبر جنبش آزادی قره باغ نوشت: دست برخی فرصت افتاده، به ایران حمله می کنند و حتی دعوت به محو_ایران می کنند. شاید اهمیت نمی دادم چرا که سر و صدایی بی ثمر است. اما این بازار گرمی ها تصوری نادرست را نزد برخی انسان های ناآگاه ایجاد می کند. همه باید بدانند که تیرگی روابط ایران و جمهوری آذربایجان به نفع آمریکا، اسراییل و ارمنستان است. همه باید این را بدانند و به مسؤولیت خود در قبال آن آگاه باشند. ما باید متناسب با خواسته های دولتمان حرکت کنیم.

من همیشه گفته ام و خواهم گفت که روابط صمیمی ایران و آذربایجان به نیازهای هر دو کشور جواب خواهد داد و البته این سرو صداها نمی تواند هیچ خللی در روابط دو کشور ایجاد کند. این که سفارش این سر و صداها از کجا می رسد نیز معلوم است.

دسته ای ارمنی تندرو در ایران کارهای مخرّبی انجام دادند و پاسخشان را از تبریز و اردبیل گرفتند. دسته ای ارمنی تندرو کارهایی در تهران انجام دادند و بهره ناچیزی هم بردند. اما اگر بتوانند در نتیجه آن حرکت به مدد افکار عمومی ما خللی در روابط ایران و آذربایجان ایجاد کنند به خواسته خود رسیده اند. این را خوب بدانید و درباره اش بیندیشید !

اشغالگران ارمنی در روضعیتی پریشان گرفتار شده اند، رهبر ایران آنان را به تهران دعوت کرده است و در روز دیدار، نمایشگاهی برای فاجعه خوجالی برپا شده بود. اشغالگران این را به عنوان تحقیری برای خود پذیرفته اند و ناراحتی شان را بروز داده اند. شما نیز با این سخنان و موضعگیری هایتان، آنان را به اهداف خود می رسانید. خواهش می کنم، همه در باب سخنان من بیندیشند. دنبال فرضیه های بی ثمر و شعارهای بی معنا و زیانبار نروید. همه را به اندیشه در باب منافع ملّت و دولتمان دعوت می کنم.

مهدی نعلنبدی در خاتمه نوشت: فعلا به جای نوشتن هر یادداشت، ترجمه و نشر موضعگیری جناب  آقای عاکف نقی را برای این روزها مناسب دیدم.