به گزارش ترجمان صبح،به نقل از ایرنا، سرهنگ ابراهیم مکارمی اظهار داشت: در همین راستا یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: ۲ روز پیش نیز ۱۷ هزار بسته (۲۰۰هزار عدد) مواد محترقه به ارزش ۴۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودروی سواری پژو، کشف و سه نفر هم در این خصوص دستگیر و به مرجع قضایی تحویل داده شد.

شهرستان خداآفرین با ۳۴ هزار نفر جمعیت در ۲۹ اسفند ۱۳۸۹از بخش به شهرستان ارتقا یافت، این شهرستان با ۲۰۴ روستا دارای یک شهر، سه بخش و هفت دهستان است.