به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، کیومرث دانشجوا با اشاره به اینکه وسعت دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۵۹۳ کیلومترمربع افزایش یافته است، بیان کرد: وسعت نگین آبی آذربایجان به ۲ هزار و ۸۷۰ کیلومتر مربع رسید.

وی با اعلام اینکه دریاچه ارومیه نسبت به کمترین تراز ثبت شده برای آن ۱۳۴ سانتی متر بالاتر آمده، افزود: تراز این دریاچه در حال حاضر یکهزار و ۲۷۱ متر و ۳۶ سانتی متر برآورد شده که ۶۲ سانتی متر بیشتر از زمان مشابه سال گذشته است.

وی اضافه کرد: همچنین تراز دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی جاری -اول مهر ۱۳۹۷- حدود ۱۰۹ سانتی متر بیشتر شده که افزایشی قابل توجه به شمار می رود.

دریاچه ارومیه در قالب طرح های ستاد احیا قرار است ظرف مدت ۱۰ سال /از ۱۳۹۴/ به تراز اکولوژیک خود برسد؛ این دریاچه از اواسط دهه ۱۳۸۰ شروع به خشک شدن کرد و بنا بر آمار بین المللی تا سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۰ درصد از مساحت آن خشک شد.

همه کارشناسان داخلی و خارجی بر این عقیده هستند که مشارکت جوامع محلی در کنار اجرای طرح های مختلف، نقش مهمی در احیای نگین آبی آذربایجان دارد.

از ابتدای سال آبی جاری بیش از یک میلیارد مترمکعب آب از سدهای آذربایجان غربی به سمت دریاچه ارومیه سرازیر شده است.