به گزارش ترجمان صبح، به نقل از فارس، بهروز ساری، رئیس دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز در آیین آغاز به کار این کارگاه آموزشی ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان بر افزایش نقش دانشگاه تبریز در ارتباط با نیازهای سازمان ها در سطح محلی تاکید کرد و یادآور شد: این کارگاه آموزشی در راستای قرارداد منعقده جهت برگزاری دوره های افزایش مهارتی برای کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست استان آذربایجان شرفی با معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز برگزار می شود.

به گفته وی، این دوره چهار روزه  آموزشی در ۲۲ ساعت به صورت عملی به افزایش مهارت شرکت کنندگان در کارگاه در امر شناخت عوارض سطح زمین و تفسیر آن از طریق عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای کمک خواهد نمود.

استاد گروه آموزشی آب و هواشناسی دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز تصریح کرد: این افزایش مهارت هم از طریق سنتی و با استفاده از استریوسکوپ و ابزارهای مربوطه و هم به صورت کامپیوتری و با استفاده از نرم افزار Fotomod  ارائه خواهد شد.

 کارگاه آموزشی تفسیر عکس های هوایی تا ۱۸ تیرماه ادامه خواهد داشت که مدرسان این دوره شامل اساتید هاشم رستم زاده، حسن امامی و خلیل ولی زاده کامران است.