به گزارش ترجمان صبح، اصغر حدیدی رئیس هیئت فوتبال سیرجان در مورد وجود سرنگ‌های مشکوک در رختکن تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از دیدار با گل گهر بیان کرد: بعد از بازی با تراکتور ویدئویی از طرف افراد ورزشگاه امام علی (ع) پخش شد که باعث تکدر خاطر تراکتوری‌ها شد. این حواشی ربطی به تیم فوتبال گل گهر سیرجان نداشت‌.

وی افزود: کسی که سرنگ در رختکن تراکتور از پرسنل خدمات ورزشگاه امام علی است و دلیل او در مورد انداختن سرنگ‌ها معلوم نیست و بدون هماهنگی هیئت فوتبال این کار را  انجام داده است اما او پس از این کار ابراز ندامت و اظهار کرده سرنگ‌ها در رختکن حضور داشته و فقط به خبرنگار‌ها واگذار کرده است و زیر بار پخش آن‌ها در رختکن تراکتور نرفته است. دوربین‌ها را بررسی می‌کنیم مطمئنا اگر توسط این فرد انجام شده باشد باید جریمه شود.