به گزارش ترجمان صبح، امین امینیان افزود: امینی نامزد مستقل این دوره از انتخابات با کسب ۱۴ هزار و ۲۷۷ رای (حدود ۳۵ درصد) از مجموع ۴۰ هزار و ۹۴۳ رای ماخوذه رقبای خود را پشت سر گذاشت.

ابراهیم قاسمی نزدیک ترین رقیب امینی در این انتخابات ۱۳ هزارو ۸۸۶ رای کسب کرد.