به گزارش ترجمان صبح، مرتضی محمدزاده، روز شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگاران افزود:  شمارش آرا در این حوزه‌ انتخابیه‌ به اتمام رسیده و با توجه به تعداد زیاد شعب اخذ رای، تطبیق رای و صورت جلسات هیات نظارت زمان‌بر است.

وی اظهار داشت: شمارش آرا در تمامی حوزه‌های انتخابیه استان به اتمام رسیده است و نتایج سایر حوزه های انتخابیه پس از تطبیق آرا با هیات نظارت اعلام می شود.