به گزارش ترجمان صبح، مرتضی محمدزاده روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: موسوی، ۲۰ هزار و ۱۴۰ رای از مجموع ۶۱ هزار و ۱۶۴ رای ماخوذه در این حوزه را به خود اختصاص داد.

وی اظهار داشت: موسوی در این دوره از انتخابات موفق به کسب حدود ۳۳ درصد از آرای صحیح این حوزه انتخابیه شده است.