به گزارش ترجمان صبح، شریفی با اعلام این خبر گفت : بعد از انجام سونداژ دستی و تحلیل موانع و مشکلات تاسیساتی و زیرساختی موجود با ورود دستگاه حفار هیدرولیکی به کارگاه عملیات حفاری محل شمع های پروژه با سرعت بیشتری در حال اجرا می باشد و همزمان بافت و تولید سبدهای ۳۰ حلقه از شمع های پروژه نیز در حال اجراست .

وی افزود طی روزهای گذشته بتن ریزی ۱۰ حلقه از شمع ها در ضلع غربی صورت گرفته که با اتمام حفاری ها در روزهای اتی بتن ریزی باقی مانده شمع ها نیز انجام خواهد گرفت.
شریفی با اشاره به وجود مجموعه ای از تاسیسات برق وگاز و .. در محل پروژه گفت تمهیدات لازم برای جابجائی ایمن سازی و اعمال تغییرات لازم در نقشه ها برای رفع این مشکلات با پیگیری همکارانم در حال انجام می باشد.

شریفی گفت در حال حاضر شهروندان محترم شاهد فعالیت در ضلع غربی پروژه هستند که با انجام تشریفات تحویل ضلع شرقی نیز با هماهنگی راهنمائی ورانندگی،سازمان ترافیک شهرداری و شهرداری منطقه ۳ و طراحی مسیر جایگزین فعال و سرعت عملیاتی پروژه دوچندان خواهد شد.