به گزارش خبرنگار ترجمان صبح، محمدحسین صومی در حاشیه رویداد تب ریز ضمن تبریک روز خبرنگار و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای مدافع سلامت، اظهار کرد: جامعه پزشکی همواره در شرایطی سختی قرار دارد که با بیماران مواجه هستند که جز اولین گروه هایی بود که ویروس کرونا آن را تحت تاثیر قرار داد.

وی با اشاره به وضعیت دشوار کادر درمان، گفت: متاسفانه دو تن از پزشکان شاخص امروز مبتلا به ویروس کرونا شده اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان اینکه کادر درمان هر زمان در حال فداکاری هستند، افزود: درصد بالایی از پزشکان می توانستند مطب های خود را در اوج شیوع ویروس تعطیل کنند ولی با جان و دل مشغول درمان بیماران هستند.

وی افزود: انصافا رسانه ها هم در فضای مجازی و هم فضای رسمی کشور وظایف خود را به خوبی ایفا کردند.

صومی با اشاره به شیطنت های رسانه ای در طول مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: هرزمان به بنگاه های خبرپرانکنی کردیم شاهد بدگویی آنها بودیم ولی رسانه های کشوری باعث شد تا عملکرد بهداشت و درمان به خوبی نشان داده شود.