به گزارش ترجمان صبح، مرتضی شفیعی، مدیر خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در آیین اختتام این مراسم گفت:این رویداد ابتکاری ارزشمند از سوی خانه مطبوعات بود که نخستین بار در کشور اجرایی و توانست الگویی برای سایر استان ها شود.

وی افزود: پس از انتشار فراخوان رویداد رسانه‌ای آذربایجان شرقی(تب‌ریز)، شاهد استقبال گسترده اصحاب رسانه استان بودیم که بیش از ۳۰۰ اثر با موضوع رویداد و در محورهای تعریف شده به دبیرخانه ارسال شده بود.

شفیعی خاطر نشان کرد: همزمان با شیوع ویروس کرونا اصحاب رسانه  در میدان حاضر شده وجان فشانی های کادر درمانی را با تولید محتوای بسیار ارزشمند به تحریر در آوردند.