به گزارش ترجمان صبح، در آستانه ۱۷ مرداد( روز خبرنگار) با برگزاری اختتامیه رویداد رسانه ای تب ریز نفرات برتر مشخص شدند.

 مهرداد خوشکار مقدم، سردبیر پایگاه خبری ترجمان صبح در بخش چند رسانه ای رویداد رسانه ای تب ریز موفق به کسب رتبه برتر شد.

رویداد رسانه‌ای تب ریز که با همکاری خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شده بود، با معرفی نفرات برتر از رسانه‌های آذربایجان شرقی به کار خود پایان داد.