به گزارش ترجمان صبح،پیش از ظهر یکشنبه اعضای شورای شهر تبریز از دانش آموزان تبریزی ممتاز کنکور و برخی از ورزشکاران افتخار آفرین تجلیل کردند.

شهرام دبیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تجلیل از نخبگان و نام آوران شهر گفت: شورای چهارم با توجه به این اهمیت در صدد برآمد تا از نخبگان و نفرات برتر کنکور سراسری و همچنین عده ای از مدال آوران شهر از ارزش ها و سرمایه های شهر تبریز تشکر و قدردانی داشته باشد.

در پایان جلسه علنی شورای شهر از آقایان صابر دین پژوه رتبه اول کنکور ریاضی، امیر حسین قویدل رتبه دوم کنکور تجربی و رتبه سوم کنکور زبان، ارسلان یزدچی رتبه چهارم  کنکور تجربی کشور و محمد حسن میرزایی مقام دوم مسابقات دو و میدانی معلولان کشور سوییس تجلیل به عمل آمد.