مسعود شیبانی در گفتگو با ترجمان صبح گفت: کنفرانس آموزش فیزیک ایران باهدف همسویی انجمن های علمی وبه منظور حرفه ای کردن آموزش فیزیک درکشورتاسیس شده است.

وی ادامه داد: انجمن فیزیک از سال ۸۱ نسبت به احیای برگزاری کنفرانس آموزش فیزیک اقدام نموده وهرسال دریکی از استانها به منظور ارائه ی سازه ها ودستاورد های بدیع علمی به معلمان فیزیک کشور و نیز علاقمندان این علم کنفرانس را برگزار می کنند .

شیبانی با اشاره به دستاوردهای کنفرانس فیزیک ایران در دوره های قبلی به تشریح اهداف هجدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران در تبریز پرداخت و گفت: درهمه ی اینها تمام هدف ما ارائه ی سازه های علم و دستاوردهای جدید است ،هرسالی که این کنفرانس انجام می گیرد همان سال وسالهای قبلی دستاوردها و یافته ها به وسیله اساتید و معلمان برای حاضرین ارائه میشود.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه انجمن های علمی آموزش معلمان فیزیک ایران ادامه داد:در سالهای قبل اوضاع اجرای کنفرانس تا حدودی مساعد نبود ولی اخیرا با اولویت و برنامه ریزی منسجم در زمینه بالا بردن کیفیت آموزش وقف کرده اند،آموزش درتمام زمینه ها بویژه در زمینه فیزیک رشد خوبی داشته است.

مسعود شیبانی با بیان اینکه  درسال های  اخیر رتبه های تک رقمی به استان تعلق یافته است ادامه داد:تعداد شرکت کننده های سال ۹۶درتبریز حدود ۶۰۰نفر پیش بینی شده است که ۱۳۰نفراین شرکت کننده ها از آذربایجان شرقی و بقیه به سایر استانها تعلق می یابد.

وی گفت:در ۴سال اخیر کردستان با۵۵۰ نفر، لرستان با۴۸۰ نفر، خراسان  با۷۵۰نفر میزبان این کنفرانس بوده اند .

شیبانی با بیان اینکه  یک روز این کنفرانس به بازدید از کارخانه ها و سخنرانی های دوگانه واگذار شده است ادامه داد: کارگاه آزمایش های جذاب فیزیکی، جاذبه های گردشگری واماکن تاریخی نمایشگاه صنایع همزمان طی  کنفرانس انجام میگیرد.