به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، محمد حسین فرهنگی با اشاره به اینکه دولت تاکنون وزرای علوم و نیرو را معرفی نکرده است، اظهار کرد: انتخاب نهایی وزرای نیرو و علوم با دولت است.

وی افزود: در حوزه وزارت علوم، وضعیت روسای مختلف دانشگاه‌ها برای وزرات علوم در حال بررسی بوده و در استان ما نیز دو نفر از روسای دانشگاه‌ها برای تصدی پست وزارت علوم به دولت پیشنهاد شده است.

فرهنگی با اشاره به اینکه در کابینه دولت دوزادهم وزرایی از آذربایجان شرقی انتخاب نشده است، ابراز امیدواری کرد که وزرایی از این استان برای دو وزارت باقی مانده انتخاب شود.