به گزارش نصر به نقل از ایسنا، محمد محمد پور در مراسم اختتامیه نمایشگاه هنری هنرمندان شهر تبریز که به همت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شده بود،اظهار کرد: آذربایجان شرقی خاستگاه هنرهای متعدد، فرهنگ و اندیشه و تمدن است و در عرصه‌های مختلف ردپای هنرمندان و فرهیختگان این استان مشهود است.

وی بیان کرد : در دنیای امروز هنرمندان به عنوان سرمایه‌های  ملی و انسانی و آثار آنها به عنوان سرمایه های معنوی محسوب می شوند .سرمایه های بزرگی داریم این سرمایه ها ، سرمایه های انسانی ، مادی و معنوی هستند که به اعتبار هنرمندان و فرهیختگان استان و شهر بوجود آمده اند .

وی در ادامه به جایگاه فرهنگ و هنر پرداخته و افزود : هنوز فرهنگ و هنر جایگاه اصلی خود را در جامعه ما  ندارد و در اذهان عمومی فرهنگ و هنر سربار بخش‌های دیگر تلقی می‌شود؛ در صورتی که  فرهنگ و هنر به عنوان سرمایه سایر بخش‌ها به شمار می‌آید.

محمد پور عنوان کرد : اگر جامعه ما به جایگاه فرهنگ و هنر و سرمایه‌های ارزشمند معنوی توجه کافی داشته باشد و آثار فاخر و ارزشمند را معرفی کند؛ یکی از مقوله‌های حیرت انگیز در دنیا خواهیم شد.

وی گفت : آثار هنری هنرمندان ثروت ملموس ملی هستند و برنامه ریزان کشور باید بر این باور باشند فرهنگ و هنر می‌تواند سهم مهمی در اقتصاد داشته باشند.

در مراسم اختتامیه نمایشگاه هنری هنرمندان شهر تبریز که به همت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شده بود،اظهار کرد: آذربایجان شرقی خاستگاه هنرهای متعدد، فرهنگ و اندیشه و تمدن است و در عرصه‌های مختلف ردپای هنرمندان و فرهیختگان این استان مشهود است.

وی بیان کرد : در دنیای امروز هنرمندان به عنوان سرمایه‌های  ملی و انسانی و آثار آنها به عنوان سرمایه های معنوی محسوب می شوند .سرمایه های بزرگی داریم این سرمایه ها ، سرمایه های انسانی ، مادی و معنوی هستند که به اعتبار هنرمندان و فرهیختگان استان و شهر بوجود آمده اند .

وی در ادامه به جایگاه فرهنگ و هنر پرداخته و افزود : هنوز فرهنگ و هنر جایگاه اصلی خود را در جامعه ما  ندارد و در اذهان عمومی فرهنگ و هنر سربار بخش‌های دیگر تلقی می‌شود؛ در صورتی که  فرهنگ و هنر به عنوان سرمایه سایر بخش‌ها به شمار می‌آید.

محمد پور عنوان کرد : اگر جامعه ما به جایگاه فرهنگ و هنر و سرمایه‌های ارزشمند معنوی توجه کافی داشته باشد و آثار فاخر و ارزشمند را معرفی کند؛ یکی از مقوله‌های حیرت انگیز در دنیا خواهیم شد.

وی گفت : آثار هنری هنرمندان ثروت ملموس ملی هستند و برنامه ریزان کشور باید بر این باور باشند فرهنگ و هنر می‌تواند سهم مهمی در اقتصاد داشته باشند.