به گزارش ترجمان صبح، وزیر امور خارجه کشورمان در روز پنجشنبه در توییتی در این ارتباط نوشت:جامعه بین‌الملل هیچ توجیهی برای اجازه دادن به ادامه نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا در برابر دیدگان ما ندارد. ما باید اکنون وارد عمل بشویم، پیش از آنکه بسیار دیر شود.