به گزارش ترجمان صبح، امروز بعد از ظهر امروز با حضور مسوولان فرماندار جدید شهرستان سراب معرفی می شود.

علی بدرشکوهی فرماندار فعلی شهرستان بستان اباد به عنوان فرماندار جدید شهرستان سراب معرفی می شود.

داودگرشاسبی نیز به عنوان فرماندار جدید جلفا معرفی خواهد شد و معاون فرماندار ورزقان نیز به عنوان فرماندار جدید شهرستان بستان‌آباد تعیین شده است.