به گزارش ترجمان صبح، باشگاه گسترش فولاد تبریز در نظر دارد تا با توجه به نتایج ضعیف این تیم تا به این جای رقابت های لیگ برتر، ضرب العجلی محدود را برای لوکا بوناچیچ، سرمربی کروات خود تعیین کند که در صورت عدم نتیجه گیری در این مدت، عذر این سرمربی خواسته شود.

لازم به ذکر است که امروز جلسه ای در مورد همین موضوع در باشگاه گسترش فولاد تبریز برگزار خواهد شد که لوکا بوناچیچ نیز در آن حضور دارد.