به گزارش ترجمان صبح، مرضیه محمدزاده، با اشاره به اولین حضور حرفه ایش در جشنواره تئاتر استانی، گفت: در جشنواره های قبلی به عنوان مخاطب در چند نمایش حضور داشتم ولی متاسفانه بخاطر مشکلاتی نتوانستم در همه آنها شرکت کنم.

وی تصریح کرد: متاسفانه اجرای جشنواره ای ما با مشکلات و ضعفهایی روبرو شد که تاخیر در اعلام نتایج راه یافتگان به جشنواره تئاتر استانی علت اصلی به وجود آمدن این مشکلات بود.

کارگردان نمایش خانه در باد از دست دادن  یکی از بازیگران در لحظات پایانی تمرین را بزرگترین چالش این اثر دانست و گفت: در لحظات پایانی تمرین یکی از بازیگران نتوانست در بازی حضور داشته باشد و تعویض اجباری بازیگر استرس بزرگی به گروه وارد کرد.

وی ادامه داد: با زحمتهای زیاد و البته با تلاش بازیگران و عوامل کار خوشبختانه توانستیم نمایش را به عنوان اولین اجرای جشنواره بیست و نهم در بخش تجربه های نو به صحنه ببریم.

مرضیه محمدزاده در تشریح موضوع و پیام نمایش خانه در باد گفت: اگر بخواهیم به طور خلاصه پیام این نمایش را به مخاطب برسانیم می توان به غنیمت شمردن لحظه ها اشاره کرد ولی به طورکلی کار ما در مورد  اختلاف عقاید و به چالش کشیدن  گفت وگوی بین نسل هاست .