به گزارش ترجمان صبح، هواداران تیم تراکتورسازی که روز دوشنبه با توجه به برگزاری تمرین تیم شان در زمین اختصاصی فرصت حضور در محل تمرین را پیدا کرده بودند حسابی از این فرصت استفاده کرده و با ستاره های محبوب خود عکس یادگاری انداختند به طوری که در پایان تمرین بازیکنان تیم دقایق بسیاری را صرف حضور در قاب سلفی پرشورها کردند.