به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، محسن ارشدزاده اظهار کرد: طبق قوانین جدید تصویب شده، اعطای فرزند به دختران مجرد جایز بوده و دختران مجرد می‎توانند با طی مراحل قانونی فرزندپذیر شوند.

 

وی با اشاره به اینکه تا کنون در استان متقاضی دختر مجرد برای فرزندپذیری نداشته‌‎ایم؛ افزود: در اعطای فرزند، الویت با زوجین نابارور بوده و دختران مجرد در رده‎ی دوم قرار دارند و دختران مجردی که ازدواج نکرده و به تنهایی زندگی می‌کنند و همچنین تمکن مالی کافی دارند؛ می‎توانند اقدام به فرزندپذیری کنند.

 

وی با اشاره به شرایط فسخ فرزندپذیری عنوان کرد: اگر سازمان بهزیستی متوجه شود که افراد از فرزند خوانده‎ی خود به خوبی مراقبت نمی‎کنند و دیگر شرایط لازم را برای نگهداری ندارند، با حکم قضایی دادگاه می‌تواند فرزند خواندگی را فسخ کند.

 

ارشدزاده افزود: همچنین فرزندپذیر خود نیز می‎تواند اقدام به فسخ فرزندپذیری کند. اما به منظور تامین منافع مالی و حفظ حقوق کودک و در صورتی که متقاضی حکم دائمی را امضا کرده باشد؛ یک سوم اموال فرزندپذیر به فرزندخوانده تعلق می‎گیرد تا در صورت فسخ بعدی از سوی متقاضی، منافع این کودکان تامین شود.

 

وی با اشاره به چگونگی شناسنامه‌دار شدن فرزندان اعطا شده به دختران مجرد گفت: در ابتدا طی حکمی از سوی سازمان بهزیستی و دادگاه، اداره‎ثبت احوال شناسنامه‎ی موقتی را با انقضای شش ماهه برای این کودکان صادر می‎کند و در صورت رضایت سازمان بهزیستی از فرزندپذیر، حکمی برای صدور شناسنامه‌ی دائمی صادر می‎شود.