به گزارش ترجمان صبح، وحید محمدی کارگردان نمایش خشکسالی و دروغ، در رابطه با آثار شرکت کنندگان، متون و هنرمندان حاضر در این جشنواره تصریح کرد: جشنواره امسال در مقایسه با سال های گذشته در فضایی آرام و بی تاکید بر کیفیت بالای برگزاری این دوره از جشنواره افزود: سطح داوری کیفیتی بسیار والا را در خود جای داده است و تفکیک داوری عالی به نظر می رسد.

محمدی خاطرنشان کرد: اگرچه من کارهای محدودی را دیده ام اما با بررسی اجمالی کارهای شرکت کننده در جشنواره می توان گفت رقابت بسیار تنگاتنگ شده است و هرچند نمی توان حدس زد کدامین آثار برتر خواهد بود.

این کارگردان جوان تئاتر تبریز خاطرنشان کرد: غالبا هر جشنواره ای با سیاست های خاصی رو به رو است اما در هر حالت شرکت کنندگان باید به قوانین جشنواره مقید بوده، نتایج و قضاوت های هئیت داوران را پذیرا باشند چرا که در غیر اینصورت شرکت در جشنواره صحیح نیست.

وی تصریح کرد: تصمیمات داوری بر عهده ی این گروه است و هیچ کس نمی تواند در این زمینه دخالتی داشته باشد.

محمدی انتخاب هیئت داوران جشنواره بیست و نهم را در سطحی بالا دانست و اظهار کرد: با شناختی که از دو نفر اعضای هیئت داوران دارم افرادی بسیار فرهیخته هستند که در امر داوری کارهایشان را به بهترین نحو انجام می دهند و معتقدم تصمیمات هئیت داوران این جشنواره بسیار عادلانه خواهد بود.

وحید محمدی با اشاره به برگزاری بخش تجربه های نو در این جشنواره افزود: بخش تجربه های نو مبحث سختی را در پی دارد، اما در رابطه با این بخش با صراحت تمام می توان گفت فضایی مناسب برای هنرمندان ایجاد شده است تا کارها و هنرهای خود را نمایان کنند.

کارگردان جوان نمایش خشکسالی و دروغ در تشریح مضمون این نمایش خاطرنشان شد: موضوع نمایش خشکسالی و دروغ در مجموع زشتی دروغ، خیانت و نامردی را به مخاطبان بازگو می کرد که در نهایت منجر به فروپاشی خانواده به عنوان نمونه کوچکی از جامعه می شود.

وحید محمدی در پایان خاطرنشان کرد: امید بر آن دارم این جشنواره با خاطرات خوب پایان یابد.