به گزارش ترجمان صبح، به نقل از شهریار نیوز، آیین پرده خوانی در بخش مذهبی – ملی پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم توسط علی مداحی در محل بازار مظفریه با استقبال شهروندان بار دیگر به صحنه اجرا رفت.

پرده خوانی جزو هنرهای کلامی و یک هنر ترکیبی است که از چند فن و هنر دیگر مانند فن بیان، هنر قصه گویی و نقالی، هنرشمایل نگاری و هنر موسیقایی شکل یافته است.

از این رو پرده خوانی با هنرها و مقولاتی چون سخنوری، نقالی، روضه خوانی، مداحی، تعزیه خوانی و موسیقی آوازی پیوند و خویشاوندی دارد.

حاج علی مداحی که این هنر را سینه به سینه از پدران خود به میراث برده است با حضور در پنجمین جشنواره بین المللی تبریزیم سفیری برای معرفی هر چه بیشتر این آیین به نسل جوان و زنده نگه داشتن آن شده است.

گفتنی است؛ آیین پرده خوانی ظهر شنبه با هنرمندی علی مداحی به بازار مطفریه مهد شکلگیری رویدادهای فرهنگی و مذهبی رفت و مورد استقبال شهروندان و اصناف قرار گرفت.