به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایسنا، کریم عباسیان در همایش ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بناب ضمن انتقاد از اوضاع حجاب در جامعه گفت: نمی‌توانیم در امر به معروف و نهی از منکر ادعای موفقیت داشته باشیم؛ چرا که نه سبک زندگی جامعه اسلامی در ما برقرار است و نه مدرنیسم .
عباسیان: با مد نظر قرار دادن الگوی پوشش خانم‌ها و آقایان در سال‌های گذشته، به این نکته می رسیم که جوانان، بازیگران و چهره‌های غربی را الگوی پوشش خود قرار داده‌اند.
رئیس دانشگاه بناب ضمن تسلیت ایام فاطمیه، محبت بیشتر و تحکیم دلبستگی فرزندان به خانواده را مورد تاکید قرار داد و افزود: با از بین بردن شخصیت و توهین به افراد نمی‌شود نهی از منکر کرد، با روی خوش و اخلاقی نرم باید در جامعه نفوذ و جوانان را جذب کرد، به طوری‌که بسیاری از جوانان ما متدین هستند اما ممکن است از ضعیف عمل کردن ما مسئولان به انحراف رفته باشند، پس در حوزه امر به معروف باید خیلی مراقب رفتار خود باشیم.
وی با بیان اینکه در امر به معروف و نهی از منکر احترام به شخصیت فرد به عنوان مهم ترین عامل موثر مورد تاکید است، ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر باید با خویی، محبت و احترام به شخصیت فرد همراه باشد .