محمد کلامی در راهپیمایی ۲۲بهمن به خبرنگار ترجمان صبح گفت:مردم ما دونوع خواسته دارند اعم از خواسته های اصلی که با اعتقادات و باورهایشان پیوند خورده است و در واقع یک روح اسلامی گری است و درکنار آن یک سری خواسته های فرعی دارند مانند خواسته های اقتصادی و رفاهی که شاید مردم از لحاظ خواسته های رفاعی و اقتصادی ناراضی باشند اما به باور های اصلی خود که همان دیانت واسلامیت است به آن پایبندند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی ادامه داد:حضور پرشور مردم در راهپیمایی امروز به معنای تایید و رضایت مردم از عملکرد مسئولان اجرایی نیست بلکه تجدید بیعتی با مقام معظم رهبری و دیانت اسلام است.

وی در خصوص پیامی که حضور مردم برای دشمنان خارجی دارد، اشاره کرد:گاهی اوقات به دلیلی برخی از نارضایتی ها به دلیل مشکلات اقتصادی بوجود می آید در خارج از کشور به گونه ای تفسیر می شود که به معنای نارضایتی مردم از خود انقلاب است اما حضور مردم این را نشان می دهد که دلیل اصلی این نبوده و مردم همچنان به نظام و انقلاب پایبندند.

کلامی در خصوص آشوب هایی که در ماه گذشته در کشور اتفاق افتاد، ابراز کرد:اتفاقات و آشوب هایی که در ماه گذشته در برخی از شهرهای کشور اتفاق افتاد باعث شد که دشمن نیز از آن استفاده های تبلیغی کرده و اعلام کنند که مردم از انقلاب جدا شده اند و انقلاب به نقطه پایان خود رسیده است ولی این راهپیمایی بعد از آن اتفاقات بیعت مجددی با انقلاب و پیوندی میان مردم و انقلاب است.