به گزارش ترجمان صبح، آفتاب نیوز به نقل از  روزنامه اسرائیلی  «جروزالم پست»نوشت: که ممکن است رویکرد کنونی ترامپ رییس‌جمهوری آمریکا به احتمال بروز یک جنگ هسته‌ای بیانجامد؛ چیزی که همه جهان از آن وحشت دارد. 
این روزنامه می‌نویسد: منتقدان رویکرد ترامپ می‌گویند که او سبب بی‌ثباتی بیشتر در جهان شده و احتمال بروز یک جنگ هسته‌ای را افزایش داده است. با این حال، طرفداران موضع ترامپ می‌گویند که این واکشنی مورد نیاز برای مقابله با مخالفان آمریکا محسوب می‌شود.
واقعیت آن است که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، امریکا درصدد کاستن تسلیجات در زرادخانه‌های هسته‌ای خود بود  با این امید که دیگر بازیگران نیز چنین مسیری را طی کنند با این حال، روسیه، چین و کره شمالی همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای خود را گسترش داده‌اند. ترامپ اما نشان داده که نمی‌خواهد آمریکا در موقعیتی قرار گیرد که دشمنان‌اش، آن گزینه‌های هسته‌ای را داشته باشند که امریکا ندارد.
البته منتقدان کنترل تسلیحات می‌گویند که مسیر نابودسازی تسلیحات هسته‌ای توسط اوباما درست بود. آنان بر این باورند که ابر قدرتی چون امریکا احساس کرده است که نیازمند تسلیحات هسته‌ای جدیدتری است.
با این حال، منتقدان معتقدند که نوسازی تسلیحات می‌تواند خطر استفاده از آن را بیشتر کند. اکنون ترامپ نگران است که روسیه تسلیحات هسته‌ای بیشتری اشته باشد. در نتیجه، روس‌ها می‌توانند از این ابزار برای فشار بر ناتو به خصوص در اوکراین استفاده کرده و غرب را بترسانند. همچنین روس‌ها بر این باورند که ناتو آمادگی آغاز جنگی هسته‌ای با روسیه را ندارد. با این حال، واقعیت آن است که اظهارات لفظی ترامپ درباره احتمال و توانایی استفاده از سلاح هسته‌ای توسط امریکا بسیار زیاد بوده است در نتیجه منتقدان نگران تصمیمات او درباره تسلیحات هسته‌ای هستند.