به گزارش ترجمان صبح، دکتر حسین امامعلی پور با اعلام اینکه انواع وام ها از سوی دانشگاه به دانشجویان اعطا می شود، گفت: در نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ برای چهار هزارو ۱۵۹ نفر در قالب انواع وام دانشجویی بیش از ۴۹ میلیارد، ۶۶۷ میلیون و ۷۲۵ هزار ریال در اختیاردانشجویان این دانشگاه قرار گرفته است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز در ادامه با بیان اینکه وام‌های دانشجویی برابر قوانین و مقررات ابلاغی از سوی صندوق رفاه به دانشجویان حائز شرایط اعطا می‌ شود، تصریح کرد: در این مدت بیش از ۶ میلیارد و ۴۸۹میلیون ریال وام تحصیلی برای ۱۵۳۰ نفر، ۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال وام شهریه برای ۶۲۳ نفر، بیش از۱۲ میلیارد و ۸۳۱ میلیون ریال وام ویژه دکتری توسعه تعاون، همچنین بیش از ۱۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون ریال وام ویژه دکتری صندوق رفاه و برای ۴۷۱ نفرنیز به میزان بیش از دو میلیارد و ۱۷۳ میلیون ریال وام ضروری اعطا شده است.

دکتر امامعلی پور اضافه کرد: همچنین بیش از ۷ میلیارد و ۵۲۲ میلیون ریال وام ودیعه مسکن برای ۱۷۵ نفر که شامل دانشجویان متاهل هستند اعطا شده و نیز ۵۵۸ میلیون ریال وام بنیاد علوی برای ۸۵ نفر، یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال وام ازدواج برای ۷۷ نفر، ۱۷۵ میلیون ریال وام عتبات عالیات برای ۱۸ نفر و ۲۰ میلیون ریال وام ضروری ممتاز نمونه در همین مدت به دانشجویان اعطا شده است.

وی افزود: در نیمه دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نیز مبلغی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برای چهار هزارو ۷۰ نفر پیش بینی شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه تبریز گفت: این وام ها از سوی اداره رفاه دانشجویان این دانشگاه بر اساس دستور العمل ها و تخصیص های صندوق رفاه دانشجویان دانشجویان کشور به دانشجویان متقاضی و به منظور ایجاد زمینه مناسب در راستای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشتی آنها اعطا می شود.

همین گزارش حاکی است: در حال حاضر بیش از ۲۴ هزار دانشجو در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل هستند.