به گزارش ترجمان صبح، لیدرهای باشگاه پرسپولیس پیش از آغاز بازی امروز تیم شان با نسف قارشی ازبکستان از هواداران خواستند تا اگر لیزر یا سایر لوازمی که منجر به بر هم زدن آرامش سکوها می شود را به همراه آورده اند به آنها تحویل دهند.

آنها همچنین وعده ای هم به هواداران دادند و اعلام کردند که در ازای تحویل این قبیل وسایل یک بلیت دربی ۸۶ رو به روی جایگاه دریافت خواهند کرد.

لیدرها اظهار نظر جالت تری نیز داشتند و خطاب به هوادران گفتند اگر هواداران استقلال در میان پرسپولیسی ها هستند و آنها لیزر به همراه دارند تحویل ما بدهند تا اخر بازی به آنها برمی گردانیم و یک بلیت دربی ۸۶ از جایگاه استقلال به هواداران می دهیم!