به گزارش ترجمان صبح به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، در متن حکم دکتر عزیز جوانپور خطاب به شاکری آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز» منصوب می‌شوید.

امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، همه توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.

دکتر احسان شاکری خویی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دارای مدرک دکتری علوم سیاسی (اندیشه سیاسی) از واحد علوم و تحقیقات تهران است.

وی نماینده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیأت نظارت بر تشکل‌های دانشگاهیان در استان آذربایجان‌شرقی، مدیرگروه رشته علوم سیاسی واحد تبریز و سردبیر ماهنامه اجتماعی، فرهنگی اعتدال شرقی بوده و تألیف ۶ عنوان کتاب، چاپ ۱۰ عنوان مقاله در مجلات علمی پژوهشی و ارائه ۱۰ عنوان مقاله در همایش‌های معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه علمی خود دارد.