به گزارش ترجمان صبح، این نشست علمی پژوهشی با حضور استاد امیر کاوس بالازاده در روز پنجشنبه ۲۶ بهمن سال جاری راس ساعت ۱۶ در محل حوزه هنری استان برگزار می شود.

نشست فوق اجرای پرده خوانی توسط استادی حاج علی مداحی همراه با بررسی هویت تاریخی نقالی و پرده خوانی و جشن امضای کتاب « اسطوره و ذهن اسطوره پرداز » برگزار می شود.

بر اساس همین گزارش در این نشست از استاد منصور حمیدی دانش آموخته پیشکسوت تئاتر تجلیل می شود.