به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، اشرف بروجردی در «همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران»، با بیان این‌که اسلامیت و ایرانیت در تاریخ این سرزمین دو وجه دو سکه هستند، اظهار کرد: نمی‌توانیم از اسلامیت و ایرانی بودن خود جدا شویم و باید همواره بر این مبنا حرکت کنیم.

وی با اشاره به این‌که اسناد گویای دیرینه و پیشینه‌ی یک هویت است، اظهار کرد: هویت جامعه‌ی ما به اسنادی بستگی دارد که اکنون نیز در اختیار ما قرار گرفته است.

وی افزود: اتفاقات تاریخی که در دوران مشروطیت رخ داد امروز مبنای تغییراتی است که ما در جامعه فعلی خود آن را تجربه می‌کنیم، به همین دلیل همواره در محافل دانشگاهی به این مبحث مشروطه توجه می‌شود؛ علی‌رغم این‌که اختلاف نظر در مشروطه بودن یا مشروعه بودن «مشروطه» همواره جزو مباحثی است که اصحاب سیاست نسبت به آن حساس هستند.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ادامه داد: بزرگان سیاسی جامعه ما به این موضوع توجه داشتند که مشروطه در مقطع تاریخی خاص تحولاتی در جامعه ایجاد و تاریخ مشروطیت نقش حکمران خوب را برای ما ترسیم کرد.

وی با بیان این‌که ما در دورانی بودیم که حرف آخر را پادشاه می‌زد و هیچ بهره گیری از قانون بر مبنای عمل وجود نداشت، افزود: در آن دوران، پادشاه محور قانون بود. زمانی که روشن فکری به جامعه‌ی ما نفوذ پیدا کرد با بهره‌گیری از اندیشه‌های روشن گرانه‌‎ای توانستند رویکرد جدیدی را به جامعه عرضه کنند.

وی افزود: با تمام تغییر و تحولاتی که در آن مقطع تاریخی اتفاق افتاد امروزه می‌توانیم ادعا کنیم که جامعه‌ی اسلامی ما متاثر از انقلاب مشروطه بوده است و همچنان بحث مشروطه جزو مباحث اصلی اصحاب علم و معرفت در کشور است.

بروجردی با بیان این‌که مشروطیت یک نهاد حقوقی جدید تحت عنوان قانون اساسی به وجود آورد، گفت: این نهاد تعیین کننده‌‎ی سرنوشت مردم بود، قانون اساسی در واقع فصل مشترک افردای است که متعلق به این سرزمین هستند.