به گزارش ترجمان صبح مسعود پزشکیان در مراسم گرامیداشت روز مهندس گفت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که مردم تصور می کنند کسی که مسئولیتی را برعهده می گیرد می تواند از عهده ی مسئولیت های دیگر نیز برآید.

وی با اشاره به اینکه ۲۷۰۰دانشگاه درجمهوری اسلامی احداث شده است که ازتعداد دانشگاه های چین نیز زیاد است گفت: وقتی مسئولین و نمایندگان افتخار می کنند که چندین دانشگاه در مناطق و بخش های مختلف احداث کرده اند به این فکر نمی کنند که پولمان را خرج کرده و وقت جوانان را گرفته و خانواده های آنان را امیدوار کرده ایم برای ساختن آینده فرزندانشان.

پزشکیان ادامه داد: دانشجو چندین سال تحصیل کرده و وارد دانشگاه می شود  و بعد از فارغ التحصیلی کاری برای خود نمی یابد این مشکل بزرگی برای جامعه ما است باید همه دست به دست هم بدهیم تا این مشکلات را برطرف کنیم.

وی گفت: زیاد بودن دانشگاه ها درکشور فایده ای ندارد چراکه تناسب،  قائده و اصل موضوع است که آن را رعایت نکرده ایم.

پزشکیان بااشاره به  اینکه فرد جوانی می گوید مدرک دارم ولی جایی کاری پیدا نمیکنم خروجی برخی از تصمیمات نادرست مسئولین است ادامه داد: یکی از مشکلات ساختار اجتماعی ما این است  که نمایندگان برای انتخاب شدن از طرف مردم  فقط وعده می دهند ولی به عواقب و آینده آن فکر نمیکنند اینکه در هربخش و درهر جایی دانشگاهی احداث شود کار درستی نیست ولی به این وعده خود افتخار میکنند و به خروجی این وعده توجه چندانی ندارند .

نایب رئیس مجلس اظهار داشت: ما برای حل مشکلات درجامعه همیشه به دنبال مقصریم وهمیشه تقصیرات را گردن یکدیگر می اندازیم یاحتی مسئولین را برای درست کردن اوضاع عوض می کنیم  ولی این راه حل درستی برای بهبود اوضاع جامعه نیست و مشکل باید ریشه یابی شود .

وی با اشاره به اینکه باید دست به دست هم بدهیم تا مشکلات را درکنار و باکمک همدیگرحل کنیم افزود: انشالله جامعه ای بسازیم که برازنده جمهوری اسلامی ایران و شهدا باشد .