به گزارش ترجمان صبح به نقل از ایسنا، اکبر شعبانی کیا در خصوص جایگاه ایران در بحث انرژی های تجدید پذیر گفت: کشور ما به واسطه تنوع و اقلیم مناسب از پتانسیل های بالایی در بهره وری از انواع انرژی های تجدید پذیر برخوردار است.
وی ادامه داد: مطابق بررسی‌های انجام شده، بیش از ۱۰۰ هزار مگاوات پتانسیل انرژی بادی و بیش از ۳۰۰ روز پتانسیل تابش خورشید در کشور وجود دارد؛ همچنین مقررشده در قالب برنامه های پنج ساله حداقل ۵۰۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر را عملیاتی کنیم.
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سازمان انرژی تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق با اشاره به سهم استان آذربایجان شرقی در بحث انرژی تجدید پذیر عنوان کرد: در این زمینه سهم بندی به صورت خاص برای مناطق  نداریم ولی آذربایجان شرقی تابش خوبی را در خصوص انرژی خورشیدی دارد و شهروندان این استان می توانند از محل مشوقی که وزارت نیرو در این حوزه طراحی کرده و از  محل ظرفیت مشترکین نسبت به احداث نیروگاه و فروش برق اعلام کنند؛ همچنین ضمن این‌که مناطق بادخیز مناسبی را در استان داریم نیروگاه های مگاواتی نیز در آذربایجان شرقی وجود دارد.
وی با اشاره به نقش مهم ارتباط دانشگاه با صنعت در توسعه انرژی های تجدید پذیر گفت: خوشبختانه در این ارتباط با سازمان فنی و حرفه ای کشور  و ادارات کل فنی و حرفه ای مستقر در استان، برای توسعه آموزش های مهارت محور، بومی سازی و ایجاد یک حرکت پایدار در بحث توسعه انرژی تجدید پذیر در کشور ارتباطات خوبی برقرار شده است.
شعبانی کیا در خصوص پتانسیل های نهفته در آذربایجان شرقی در بحث انرژی های تجدید پذیر تصریح کرد: باتوجه به بررسی های اولیه، در آذربایجان شرقی پتانسیل های مناسبی برای توسعه نیروگاه ها وجود دارد؛ به طوری‌که مناطق بادخیز مناسبی در سمت مرند و سایر مناطق استان وجود دارد که علاوه بر این‌که قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی را دارند؛ از سویی نیز از لحاظ  تابش انرژی خورشیدی جزو مناطق بسیار مساعد است.