به گزارش ترجمان صبح، عصر امروز مقدمات آغازین بازی تیم های تراکتورسازی تبریز و الجزیره امارات با حضور نماینده AFC شبیه سازی شد تا در بازی فردا مشکلی ایجاد نشود. در این مراسم کلیه مقدمات آغازین بازی از قبیل حمل پرچم، ورود تیم ها و هماهنگی نفرات کنار زمین تمرین شد.

از نکات جالب توجه این تمرین سورپرایز جالب کنفدراسیون فوتبال آسیا در این فصل از رقابت هاست که بازی ها با شماره معکوس ۱۰ تا ۰ و با همراهی هواداران تیم ها آغاز خواهد شد و این موضوع نیز امروز تمرین شد.