به گزارش ترجمان صبح، هوارداران پرشور تراکتورسازی تبریز در بازی امروز مقابل الجزیره امارات، تیمشان را تنها نگذاشتتند و با حضور ۴۵ هزار نفری در ورزشاه یادگار امام تبریز تراکتورسازی را تشویق کردند.

گفتی است تا دقیقه ۷۸ بازی، نتیجه ۱ به ۱ مساوی است.
حاتمی  در دقیقه ۷۸ برای تراکتورسازی و رومارینو در دقیقه ۴۴ برای الجزیزه