به گزارش ترجمان صبح، معاون دادستان مشهد در گفتگو با میزان اظهار کرد: معاون مدیر کل و رییس اداره ارشاد مشهد به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، عدم رعایت قوانین مربوطه و ایجاد مزاحمت برای کاسبان برج سلمان بازداشت شدند.