به‌گزارش ترجمان صبح، باوجود اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به حدود دو میلیارد مترمکعب رسیده و با توجه به بارندگی‌ها نسبت به ماه گذشته ۴ میلیون مترمکعب افزایش یافته اما بر اساس آخرین آمار تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۰.۷۶ متر است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ سانتی متر کاهش را نشان می‌دهد.

همین مساله نیز موجب شد تا دولت نگاه ویژه تری به مساله حل بحران دریاچه ارومیه داشته باشد و موضوع انتقال آب از دریاچه وان را مطرح کند اما بر اساس صحبت‌های عباس سروش، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در حال حاضر انتقال آب از دریاچه وان ترکیه برای احیای دریاچه ارومیه در اولویت کاری وزارت نیرو نیست.

وی با بیان اینکه برای احیای دریاچه ارومیه ستاد احیا تشکیل شده است، اظهار کرد: طبیعتا بر اساس تصمیماتی که در آن جلسه اتخاذ می‌شود عمل می‌کنیم اما در مورد انتقال آب از دریاچه وان برای احیا دریاچه ارومیه باید گفت که در حال حاضر این طرح در حد یک ایده است و در اولویت‌های وزارت نیرو قرار ندارد.

طرح احیای دریاچه ارومیه از ابتدای کار دولت یازدهم جزو شعارهای اصلی دولت بوده اما باوجود اقداماتی که صورت گرفته شاهد نتیجه درخشانی نیستیم، به نظر می‌رسد اکنون دیگر شرایط آزمون و خطا نیست و لازم است تصمیمات جدی در این حوزه اتخاذ شود.