به گزارش ترجمان صبح، شهریار نوشت: اشتفان شلتز در دیدار با شهردار تبریز با اشاره به هفتصدمین سال همکاری دو جانبه بین ایران و اتریش گفت: تبریز امسال پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی است و ما آماده ایم در تمامی زمینه های اجرایی در حوزه گردشگری همکاری کنیم.

وی ضمن تقدیر از دقت مدیران در نظافت شهری افزود: این موضوع بدون تلاش بی وقفه مسولان و شهروندان میسر نمی شود.

سفیر اتریش ادامه داد: اسناد قابل توجهی مبنی بر رضایتمندی گردشگران اتریشی از مهمان نوازی و گشاده رویی مردم تبریز در طول تاریخ وجود دارد و سفارتخانه اتریش آماده همکاری و تسهیل حضور سرمایه گذاران اتریشی در تبریز است.

اشتفان شلتز همچنین با اشاره به برگزاری مذاکرات برجام در شهر وین گفت: ایران قادر است با استناد به مفاد مصوب مذاکرات از مزایای این مذاکره استفاده کند و اتریش در کنار ایان برای همیشه باقی خواهد ماند.

رایزن اقتصادی سفارت اتریش همچنین در این جلسه گفت: با تاکید بر بازدید مدیران شهری تبریز از سیستم پایلوت تولید انرژی از پسماند وین، ادامه داد: یکی از کاربرد های تولید انرزی برق حاصل از سوزاندن پسماند شهری وین در سیستم اتوبوس های بزرگ شهری استفاده می شود.

گراب مایر تصریح کرد: می توانیم در ابعاد مختلف برای توسعه و تعمیق روابط و سرمایه گذاری ها با حضور شرکت ها و موسسات مبتکر با شهرداری تبریز همکاری کنیم