به گزارش ترجمان صبح، شهریار نوشت: مهندس ایرج شهین باهر در دیدار خود با سفیر اتریش در ایران افزود: پیشینه تاریخی مراودات موفق اقتصادی، فرهنگی و علمی تبریز – در طول زمان به سمت تعمیق روابط سوق پیدا کرده است.

وی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاران فعال کشور اتریش در حوزه های صنعت گردشگری، زیست محیطی و حمل و نقل عمومی، خواستار همکاری های مشترک و تسهیل روند دیپلماسی دوکشور شد.

شهین باهر اظهار داشت: تبریز دارای ظرفیت های اکولوژیکی و تاریخی بسیار زیادی است و می تواند تمامی انتظارات شرکت های گردشگری و گردشگران را تامین کند.

وی ادامه داد: انتقال یافته های علمی روز کشور اتریش در حوزه های مدیریت پسماند شهری و تبدیل آن به انرژی های مورد استفاده در صنایع مختلف بزرگترین گام توسعه درآمد های پایدار و کنترل هزینه های مدیریت شهری است.

شهردار تبریز تصریح کرد: قصد داریم به واسطه این مذاکرات با برگزاری هفته فرهنگی در یکی از شهر های کشور اتریش بستر های جذب سرمایه گذار را نیز فراهم کنیم.

رییس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین در این دیدار گفت: مجموعه شورای شهر تبریز حامی برنامه های مصوب اجرایی سفارت اتریش و شهرداری تبریز در خصوص توسعه همکاری های علمی و گردشگری است.

شکور اکبرنژاد افزود: خصیصه مهمان نوازی اخلاق اسلامی شهروندان در کنار توانمندی های شهر تبریز در حوزه های اقتصادی و گردشگری مهمترین عامل جذب گردشگران خارجی است.